Filatelista,  rok 1993, numer 12(854)

Walisch Stanisław Nowe fałszerstwo prowizorium lotniczego z 1947 roku (PZP nr 441-442)386
Redakcja Blok nr 103- 200. rocznica ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari387-388
Krzaczek Jerzy, Korszeń Zbigniew Wątpliwości wokół niektórych znaczków GG 1939-45, cz. II388-391
Brzozowski Bronisław "K" - jak Kraków czyli o cenzurze "krakowskiej" w latach 1918-1922391-392
Hejmowski Klemens 75 lat Polskiej Marynarki Wojennej, cz. III392-396
Białek Henryk Całostki pocztowe- problem do rozwiązania396-397
Pelczar Piotr Dziurkowane Ck 85- służbowa korespondencja pocztowa, cz. II397-398
Michalak Bogdan Cicha noc, święta noc..., cz. II398-400
Chrostowski Waldemar, Krok Mieczysław Kronika pielgrzymek Jana Pawła II na walorach Tanzanii- dokończenie400-401
Jakucewicz Stefan Dymarki: Nr 21- 22 i Nr 23401
Jakucewicz Stefan Kolejnictwo Ilustrowany Biuletyn Tematyczny- Nr 21401
Jakucewicz Stefan Maryniści- Biuletyn Informacyjny Klubu, ZO PZF Gdańsk401
Jakucewicz Stefan Narody Zjednoczone- Informacje Klubu Zainteresowań PZF, Nr 50 i Nr 51401-402
Jakucewicz Stefan Święty Gabriel- Nr 35-36402
Rudziński Cezary Turniej szachowy- Moskwa 1936402
Tuz Wojciech Jakie jest nasze młodzieżowe koło?403
Grabarczyk Józef Poczet królów i książąt polskich, cz. VI404
Znaczek bawi404
Rozwiązanie zadania z nr 6/ 93- Prezydenci USA404
Strug Karol Nagroda im. Roberta Stolza za znaczek o tematyce muzycznej405
Piekut Janusz Zbigniew Prix Olympia405
Jakucewicz Stefan Poczta i filatelistyka na Litwie405
Jakucewicz Stefan W Norwegii405
Jakucewicz Stefan Syrena- Nr 44 i Nr 45405-406
Piechocki Czesław Żnin’93406
Rejnowski Bronisław O Stanisławie Kamlerze jakim Go znałem...406-407
Współpraca filatelistów Łodzi i Białorusi407-408
Jakucewicz Stefan Informator wyborczy- Nr 1 i 2408
Jakucewicz Stefan Komunikaty i informacje filatelistyczne Z.O. PZF w Kielcach- Nr 2 i Nr 3408
Jakucewicz Stefan Opolski Informator Filatelistyczny- Nr 13/ 93408
Z żałobnej karty. Franciszek Stanisław Korbel408
Z żałobnej karty. Jarosław Koczorowski 1919- 1993409
Z żałobnej karty. Bogdan Okoniewski 1918- 1993409
Nowości polskie 410
Nowości zagraniczne 411-412
Rejnowski Bronisław Cennik błędów i usterek 412-413
Skorowidz za rok 1993413-417
Ogłoszenia417-418

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.