Filatelista,  rok 1992, numer 9(839)

Malendowicz Ludwik K. Dorównać światowym eksponatom202-203
Malendowicz Ludwik K. 61. Kongres FIP203-204
Piekut Janusz Zbigniew Trójkątne stempelki cenzury wojennej z 1939 r.204-208
Rejnowski Bronisław Nalepki "R" poczty austriackiej w służbie poczty polskiej208-209
Tokar Jerzy Zagadkowy polski datownik209
Redakcja Sprostowanie209
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XIX210
Nowości polskie211-212
Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego organizowanego przez Polski Związek Filatelistów w roku szkolnym 1992/1993213-214
Wykaz wybranych znaków pocztowych do XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem "100 lat filatelistyki polskiej"214
Jarecki Tadeusz Mój filatelistyczny świat215
Kot Rafał Mój filatelistyczny świat215
Kowalczuk Robert Mój filatelistyczny świat215
Rozwiązanie zadań z nr 4/92 "F"215-216
Spróbuj zgadnąć216
Nowości zagraniczne217-218
Wymiana z zagranicą218
Barczyk Jan Przewodnik po aukcjach filatelistycznych219-220
Falkowski Józef Pocztowe stemple Litwy221
Witkowski Jan Zumstein Europa Wschodnia 1992221-222
60. lat filatelistyki na Górnym Śląsku222
Klima Jerzy B. KWF "Silesia’92"222-223
Bura Fabian KWF "125 lat sportu polskiego" i 30 lat K.Z. "Olimpijczyk"223
Rejnowski Bronisław Ptaki i inne tematy223-224
Poznajmy się. Marian Chabowski224
Ogłoszenia225
Regulamin konkursu na opracowanie monografii historii poczty i filatelistyki swojej miejscowości227
Regulamin konkursu dla członków PZF na wspomnienia filatelistyczne227
Wstępny projekt wykorzystania pawilonów MTP do ekspozycji ŚWF "Polska’93"227
Białek Henryk Trzecia ŚWF w Polsce228

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.