Filatelista,  rok 1992, numer 1(831)

Klima Jerzy B. Liczymy na dobra współpracę-rozmowa z z-cą Dyrektora Generalnego PPTT mgr. Grzegorzem Szermanowiczem2-23
Rudziński Cezary Pierwsze znaczki suwerennej Mołdawii3-5
Kłosiński Andrzej Jubileusz "Aero-Targu", cz. I5-6
Bilski Stanisław Internowani w Szwecji (uzupełnienie)7-8
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XIII8-9
Konkurs na najładniejszy znaczek polski 1990 roku ogłosiliśmy w numerze 12 z ub. r. naszego pisma10
Nowości polskie10
Nowości zagraniczne12-14
Wymiana z zagranicą14
Katalog Scott 1992, tom 315
Z życia PZF15
Jeżewski Romuald 60-lecie filatelistyki na Górnym Śląsku16
Kurczyński Antoni Wystawy16-20
Klima Jerzy B. Młody filatelista18
Jasny Maciej Lotniczy maraton filatelistyczny18-19
Białas Jerzy Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna19
Klima Jerzy B. Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna19
Kurczyński Antoni Z ostatniej chwili20
Bura Fabian Ceny21
Rejnowski Bronisław Na rynku filatelistycznym21-22
Ogłoszenia22
Klima Jerzy B. W atmosferze wzajemnej życzliwości. Rozmawiamy z mgr. Eugeniuszem Rychlikiem-pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego PPTT d.s. organizacji "Centrum filatelistyki"24-23

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.