Filatelista,  rok 1991, numer 7-8(825-826)

Klima Jerzy B. Z Papieżem na wystawie146-147
Redakcja Doskonała współpraca147-149
Klima Jerzy B. "Totus Tuus- Kielce’91", 31.05.- 10.06150-151
Michalak Bogdan Poczta magistralna151-154
Rychcik Eugeniusz Z ostatniej chwili154
Kapkowski Jacek Calgary 1988. Kulisy powstania znaczków kanadyjskich154-155
Rejnowski Bronisław Stempel "Recommandirt" na listach krajowych Królestwa Polskiego155-157
Kowalczyk Józef Korespondencja żołnierzy WP z misji obserwacyjnych ONZ w latach 1988-1991, cz. I157-158
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. VIII158-159
Nowości polskie160
Nowości zagraniczne161-163
Wymiana z zagranicą163
Kowalczyk Józef Arge Militaria Austriaca163
Klima Jerzy B. Odkrycie Polaków163-164
Księski Janusz W Wielkiej Brytanii164
Księski Janusz W USA164
Księski Janusz W Norwegii164-165
Rejnowski Bronisław Katalog wybranych nalepek polecenia 1960-1990165-166
Bura Fabian Olsztyn’91166-167
Klima Jerzy B. KWF Dwa wieki Konstytucji 3 Maja167-168
Klima Jerzy B. "Kasa" się zgadza169
Polski Związek Filatelistów Zarząd Główny169
Klima Jerzy B. Wystawa mincerzy169-170
Libionka Marian Życzenia papieża dla wadowickich filatelistów170
Jeżewski Romuald Filatelistyczne bale170-171
Piekut Janusz Zbigniew Co to za stemple?171
Co to za stemple?171
Puciłowski Romuald "Filatelista" coraz lepszy171-172
Ciesielski Bolesław Potworki172
Poznajmy się. Kazimierz Pokrop172
Poznajmy się. Karol Strug172-173
Ogłoszenia173

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.