Filatelista,  rok 1991, numer 6(824)

Rejnowski Bronisław Karta polowa z wojny niemiecko- francuskiej 1870 r.122-123
Barański Stanisław, Falkowski Józef Korespondencja internowanych w latach 1939-1940 na Litwie123-125
Piekut Janusz Zbigniew O przesyłkach urzędowych 1944-1945125-127
Kaczmarek Bolesław VI Mistrzostwa Europy Balonów AX w Lesznie (3-10 września 1988 r.)127-129
Pelczar Piotr Odmiany techniki drukowania kart pocztowych129-131
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. VII131-133
Nowości polskie 133-134
Nowości zagraniczne 135-137
Wymiana z zagranicą 137
Rejnowski Bronisław Do Grodna przez ... Teheran137-138
Bura Fabian W USA138
Bura Fabian Michel- Katalog Specjalizowany Niemcy 1991138
Bura Fabian Katalog całostek niemieckich 1991 r.138-139
Cieślikowski Zbigniew Technika i eksploatacja poczty139
Nowy katalog znaczków polskich PF139
Tuz Wojciech Spekulacyjne wydania znaczków139-140
JK W odpowiedzi na artykuł "Handel to wielka sztuka" w jednym zwyczajnym kole140-141
Giera Andrzej 141
Poznajmy się. Stanisław Gawron. Lech Popielewski141-142
Ogłoszenia142

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.