Filatelista,  rok 1991, numer 3(821)

Brzozowski Bronisław Jeszcze o cenzurze korespondencji w latach 1918-192250-52
Strug Karol Nowa Europa Wschodnia na znaczkach pocztowych 52-54
Pelczar Piotr Trzy typy "łódzkich" kart pocztowych54-55
Sękowski Aleksander Uwagi końcowe o artykułu "Mieszane frankatury polsko- austriackie ze Strzyżowa"56
Rejnowski Bronisław Polemiki57
Bednarz Józef Prawda tylko po części…57
Bożek Zbigniew Prawda tylko po części... 57
Michalak Bogdan Archanioł Gabriel- patron filatelistów 58-59
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. IV59-60
Nowości polskie 61
Nowości zagraniczne 62-64
Plany emisyjne65-66
Wymiana z zagranicą 65
Bura Fabian Michel 1991 Zamorze, t. I, Środkowa i Północna Ameryka66
Klima Jerzy B. 228 frankatur mechanicznych66
Kurczyński Antoni Katalog Scott 199166-67
Wiatrowski Zygmunt XVI OWF "Bydgoszcz’91"67
"30.rocznica lotu Jurija Gagarina"67
"Dwa wieki Konstytucji 3 maja"68
Jasny Maciej Abonament znaczków niemieckich68
Patralski Zbigniew O znaczku nr 271- usterek jest więcej... 68
JN Koperta z Oszmiany69
Gronert Wiktor Jak je przechowywać?69
Vainora Ricardas Koperta z litewskiej wystawy69
Kronika towarzyska. Andrzej Komendołowicz. Franciszek Zarzycki70
Joanniak Jerzy Rozmowy o przyszłości...71-72
Ogłoszenia72
KAS Bez rewelacji i... szaleństwa 72

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.