Filatelista,  rok 1991, numer 2(820)

Brzozowski Bronisław Poczta polowa WP w 1939 roku26-27
Piekut Janusz Zbigniew Datowniki z dopisywaną nazwą placówki używane po wojnie (dokończenie)27-28
Falkowski Józef Fałszerstwo znaczków AK28-29
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. III29-30
Nowości polskie 30
Nowości zagraniczne31-33
Plany emisyjne33-34
Wymiana z zagranicą34-35
Wymiana z zagranicą 34-35
Nagroda im. Stolza dla znaczka austriackiego 35
Piekut Janusz Zbigniew Stemple pocztowe a oblicze monarchy35-36
Michalak Bogdan W Austrii36
Falkowski Józef Specjalizowany katalog znaczków Litwy Środkowej 36-37
Kurczyński Antoni Polski przegląd filatelistyczny Nr 100 37
Kurczyński Antoni Armenia’9037-38
Chojnowski Kazimierz 40-lecie w Świebodzicach 38
Klima Jerzy B. Koledzy38
Cieślikowski Zbigniew Z prac warszawskiego OKS38-39
Kronenberg Stanley Ząbkowanie znaczków 1.000.000 Mk i 2.000.000 Mk z roku 192439
Witczak Włodzimierz 150 lat temu39
Księski Janusz Jeszcze o cenzurze poczty Powstania Wielkopolskiego 39-40
Raczyński Jacek Co to za stemple?41
Towar deficytowy 41
Kocoń Leszek Myszyniec- Miastkowo- Wizna 41-42
Nowak Antoni Na szkodę poczty42
Tuczyński Ryszard Dwa sposoby ząbkowania 42-43
Redakcja "Zdobywanie kosmosu" bez czarnej barwy 43
Gronert Wiktor Tendencje cenowe 43-44
Frąszczak Marian 43-44
Małasiewicz Henryk Ratujmy pozycję polskiego znaczka 44
Bura Fabian Motyle ozdobą znaczków pocztowych 44
Bura Fabian Jeszcze "Italia’90"44-45
Bura Fabian Nowości polskie Michel- Rundschau 1/ 9145
Kronika towarzyska. Marian Frąszczak45
Klima Jerzy B. Dokumentacja konkursów szopenowskich (Fabian Bura wyjaśnia przyczyny zmiany zainteresowań)46
Joanniak Jerzy Handel to wielka sztuka47
Klima Jerzy B. Blok nr 75 najpiękniejszym znaczkiem roku 198948
ogłoszenia48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.