Filatelista,  rok 1991, numer 11(829)

O XVI powiedzieli226
Rozmaitości XVI OWF226-227
Sympozjum "Filatelistyka dziś i jutro"228
Strug Karol Brawa dla Joanny228
Medal złoty- XVI OWF "Bydgoszcz’91"229
Ogólnopolskie wystawy filatelistyczne229
Arkusik XVI OWF dla członków i uczestników PZF229
Kłosiński Andrzej 70-lecie oficjalnej poczty lotniczej230-233
Rejnowski Bronisław Pierwsze znaczki pocztowe Polski niepodległej234-236
Rejnowski Bronisław W listopadzie 1918 roku prasa warszawska informowała236-238
Kurczyński Antoni Elementy eksponatu filatelistycznego238-239
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. XI239-240
Nowości polskie240
Nowości zagraniczne241-243
Dębski Robert Katalog znaczków pocztowych ziem polskich243-244
Dębski Robert Katalog znaczków pocztowych ziem polskich (dokończenie ze str. 243)247
Ogłoszenia247
Klima Jerzy B. Prezydium i plenum ZG PZF248-247

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.