Filatelista,  rok 1991, numer 10(828)

Sękowski Aleksander Pośrednictwa pocztowe w Generalnej Guberni202-204
Kurczyński Antoni Budowa eksponatu tematycznego. Prace przygotowawcze (I)204-205
Bura Fabian Polskie loty balonowe206-209
Rejnowski Bronisław "Zupełna taksa pocztowa" z 1764 roku o rekomendowaniu listów209-210
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. X210-211
Nowości polskie211-212
Klima Jerzy B. Bydgoszcz’91- XVI Ogólnopolska Wystawa FilatelistycznaI-IV
Sąd Konkursowy OWF "Bydgoszcz’91"-IV
Nowości zagraniczne213-214
Wymiana z zagranicą214
Kurczyński Antoni Polski Przegląd Filatelistyczny215
Kurczyński Antoni Tematyczny katalog Scott 1991215
Cieślikowski Zbigniew Rocznik Muzeum Poczty i Telekomunikacji 1989215
Klima Jerzy B. Białystok- Grodno- Białystok216
Klima Jerzy B. Katowice- Donieck216-217
Adamczyk Lucjan Moskwa’91- Warszawa’92217
Redakcja Nowy Klub Zainteresowań "Znaki polecenia"218
Redakcja Dwie wystawy- jedna idea218
Odrowski Romuald W.F. Chicago- W pięćdziesiątą rocznicę śmierci I.J. Paderewskiego219
Skołucki Jan Wystawa filatelistyczna Kośna Dolna219
Rejnowski Bronisław Czy istnieją karty pocztowe Cp 91 I z czarnym znakiem opłaty?219-220
Piekut Janusz Zbigniew Drobne różnice220
Ogłoszenia220
AK Poczta szybowcowa223
Bura Fabian Nowości polskie w Michel Rundschau 6-7/ 91223
Klima Jerzy B. Blok nr 68- laureatem laureatów224

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.