Filatelista,  rok 1991, numer 1(819)

Piekut Janusz Zbigniew Datowniki z dopisywaną nazwą placówki używane po wojnie, cz. I2-3
Rejnowski Bronisław Okupacyjna poczta rosyjska we wschodniej Galicji (1914-1915)4-5
Alexiewicz Władysław, Henrykowski Wojciech Jan Paweł II w filatelistyce, cz. II6-7
Komisja Oceny Tematów i Projektów Znaczków Pocztowych7
Nowości polskie8
Nowości zagraniczne9-12
Wymiana z zagranicą12
Piekut Janusz Zbigniew W Christkindl13
Cieślikowski Zbigniew Litwa13
Kurczyński Antoni Yvert et Tellier 1991 (tom 1 i 6)14
Bura Fabian Michel 1991/ 91 Katalog bloków Niemiec I Europy Zachodniej14
Piekut Janusz Zbigniew HBBF14-15
Kurczyński Antoni Olymphilex’9015
Witkowski Jan Nordia’9016
Klima Jerzy B. "Przyjaźń Chorzów’90"17
72. rocznica odzyskania niepodległości17-18
Kurczyński Antoni Wykaz wystaw organizowanych przez okręgi PZF w 1991 r., ciąg dalszy18
Komitet Organizacyjny SWF Polska’9318
Rychcik Eugeniusz Jeszcze o "Poczcie królów i książąt polskich"19
Gronert Wiktor Nowe ceny PF (ciąg dalszy)19-20
Bura Fabian Grzybobranie na niwie filatelistycznej20
Bura Fabian Nowości polskie w Michel Rundschau (11/ 90)20
Delimat Zbigniew Kto zna ten obóz?- JA (p. "F" nr 23 z 1989 r., str. 543)20-21
Brzozowski Bronisław Ciekawa koperta21-22
Kronika towarzyska. Adolf Franciszek Halama22
Joanniak Jerzy Nasz dom23-24
Ogłoszenia 24
Gronert Wiktor Spotkania wymienne w Warszawie24

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.