Filatelista,  rok 1990, numer 7-8(813-814)

Kurczyński Antoni Stamp World London ‘90114-115
Księski Janusz Nie znany dodatkowy stempelek z pogrzebu J. Piłsudskiego116
P.B. Nowości polskie w Michel-Rundschau116
Nowości polskie117
Nowości zagraniczne118-120
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego121
Klima Jerzy B. Pracowity Zjazd122-125
Klima Jerzy B. Nie czuję się osamotniony126-127
Kronika Towarzyska127
Joanniak Jerzy Zjazd w krzywym zwierciadle128

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.