Filatelista,  rok 1990, numer 4-5-6(813-814)

XV Walny Zjazd Delegatów PZF zakończony!97
Redakcja Znowu razem98
Malendowicz Ludwik K. Znaczek z nadrukiem "13.XII.1981 r. WOJNA WRON Z NARODEM 13.XII.1982 r."98-100
Kłosiński Andrzej Początki Poczty Lotniczej po II wojnie (dokończenie)100-103
Nowości polskie103-104
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego105
Nowości zagraniczne106-107
Klima Jerzy B. Kluby zainteresowań i ich Informatory108
Parfiniewicz Jerzy Opracowanie eksponatu (3)109
Księski Janusz Z myślą o Bydgoszczy109-110
Komorowski Tadeusz 30-lecie polskich badań Antarktyki110
Kronika Towarzyska111
Joanniak Jerzy O poczcie z optymizmem112
Falkowski Józef Starobielsk -1941113-114

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.