Filatelista,  rok 1989, numer 5(787)

Wawrzynkowski Marian Poczta Stalagu IID Stargard (cz. II)98-100
Wincewicz Tadeusz Uzupełnienie do "Zeszytów Szkoleniowych"101
Wincewicz Tadeusz "Telefax"101
Wincewicz Tadeusz Nowa taryfa zagraniczna101
Nowości polskie102
Biegański Tadeusz Usterki różne103
Bełkot Wiktor Usterki w "5"103
Korc Adam Kreska, kropka odbarwienie103
Brożek Igor Piłkarz z plamką103
Paluch Jerzy Przesunięta perforacja103
Ogłoszenia103
Nowości zagraniczne104-106
Nowe ceny polskich znaczków opłaty 186-2989107-110
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego111
Cieślikowski Zbigniew Biografia czasopism filatelistycznych112
Joanniak Jerzy "Młody Filatelista" 1/88112
(sz) Przed 200 Rocznicą Wielkiej Rewolucji Francuskiej113
Witkowski Jan I. Gust ukończył 90 lat113
Bilski Stanisław Rocznica jedności robotniczej114
Szpruch Jan Warszawa i wojsko114-115
Klima Jerzy B. Kluby z CSRS i PRL115
Konkurs na zbiór "Harcerska wizytówka"115
Klima Jerzy B. Nikt nie ma tych frankatur?115
ZG PZF i Okręgu Katowickiego Z żałobnej karty. Marian Nowak116
Konwerski Józef Brakoróbstwo na poczcie116
(sz) Złożenie do grobu117
tw 35 lat w służbie Łączności117
Andrzej Małkowski117
(sz) Olimpiada 1940 - Tokio…!?117
Kietowicz Feliks Plagiaty118
Czy inne rodzaje błędów?118
Redakcja Katowice. Ostrołęka i Słupsk119
bm Plany emisyjne. RFN119
bm Plany emisyjne. Watykan119
Krzyżówka filatelistyczna120

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.