Filatelista,  rok 1989, numer 21(803)

Hahne Gerhard Cenzura Poczty Wileńskiej481-484
Lachowicz Krzysztof Pocztowe prowizoria Kowar i Rawicza z 1945 r.484-485
Bartke Jerzy Poczta austriacka na ziemiach polskich486-487
Nowości polskie487-488
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego489-490
Nowości zagraniczne490-492
bm Plany emisyjne. Francja (cz. I)493
Piekut Janusz Zbigniew Nic nowego pod słońcem493
Piekut Janusz Zbigniew Miłość różnymi chadza drogami493
Rudziński Cezary Rumuńskie stemple olimpijskie 1988493
Joanniak Jerzy Biuletyn "Olimpijczyka"494
Joanniak Jerzy Tematyk: 34/c i 35/c494
Krysiak Jerzy Prace Słani495
Wincewicz Tadeusz Kołczygłowy czy Kołcigłowy495
Chojnowski Andrzej Pomyłki z książętami496
Swadźba Jan Wakacyjna przygoda z filatelistyką496
Redakcja Nie notowany numer stempla cenzury 1981-82496
Ogłoszenia496
Kolekcjonerzy znaczków i stempli "Solidarności"497
Redakcja Wyniki konkursu497
Klima Jerzy B. MWF w Bytomiu Polak-Węgier498-499
Górnicze m. Sangerhausen…500
(sz) 40 rocznica NRD500
Kunikowski Jerzy Niechlujstwo znaków polskich501
Parfiniewicz Jerzy Rodzaje zbiorów i eksponatów502
Kietowicz Feliks Nieco wiadomości o zapałkach książeczkowych503
Klima Jerzy B. Jest takie koło w Nowej Hucie…504

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.