Filatelista,  rok 1989, numer 17(799)

Rudziński Cezary Śladem naszego apelu. Listy katyńskie.385-388
Kurczyński Antoni Światowa Wystawa Filatelistyczna 388-389
Brzozowski Bronisław Fałszerstwa korespondencji Legionów polskich390
Nowości polskie391
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego392-393
Nowości zagraniczne393-396
Klima Jerzy B. Wiadomości Filumenistyczne 3/72396-397
Joanniak Jerzy "Młody Filatelista" 2-3/88397
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II filatelistyce (dokończenie)397-400
Ogłoszenia400
Klima Jerzy B. Zmiany i tradycje401-402
Klima Jerzy B. Siłą Okręgu - jego aktyw402-403
Szpruch Jan Strażacki tydzień…403-404
Redakcja Zła wiadomość404
Parfiniewicz Jerzy "Warsztat Filatelisty"405
L.T-O Dary znaczków dla dzieci w Armenii405
Medale dla "F" i Czechosłowaków406
Medal pamiątkowy406
Najmłodsi żołnierze406
Kietowicz Feliks 50-lecie wybuchu II Wojny Światowej (cz. III)407
(sz) Zmiana opłat abonamentowych408

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.