Filatelista,  rok 1989, numer 16(798)

Szpruch Jan KWF "45 lat PRL - Lublin ‘89"361-362
Piekut Janusz Zbigniew Odręczne znaki polecenia w latach 1944-1945362-365
Paśko Kazimierz Filatelistyka tradycyjna na ŚWF "Bułgaria 89"365-367
Nowości polskie367-368
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego369-370
Nowości zagraniczne370-372
Nowak Antoni Polonica. W NRD372
Rudziński Cezary Pamięci twórcy "Marsylianki"373
Rudziński Cezary 200-lecie urodzin prekursora fotografii373
(sz) Komputerowe znaki373
Joanniak Jerzy O kondycji PZF374
Madej Piotr "Poczt peronowych ciąg dalszy…"375-376
Hejmowski Klemens 25 lat Klubu Marynistów PZF376
Klima Jerzy B. "Polonia ‘89"377-379
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce cz. VIII380-381
Rudziński Cezary Bezkrólewia382-383
Rudziński Cezary Listy numizmatyczne383
Klima Jerzy B. 30 lat PTF w Australii384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.