Filatelista,  rok 1989, numer 10(792)

Nowak Antoni Z historii fizyki współczesnej czyli w kręgu Nielsa Bohra cz. II218-219
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce cz. III220
Klima Jerzy B. Koło = klub życzliwych ludzi221-222
Nowości polskie222
Parfiniewicz Jerzy Największy znaczek świata223
(sz) Superexlibrisy polskie223
Rejnowski Bronisław Nowa reklamówka firmy POSTALIA224
Piekut Janusz Zbigniew Patron filatelistów224
(cez) Lekarze - filateliści224
Piekut Janusz Zbigniew Najmniej sfeminizowany zawód224
Nowości zagraniczne224-226
Specjalny Regulamin (dokończenie)227-230
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego231
(cez) Archiwum Historii Niemieckiej Poczty nr 2/88232
Bura Fabian Michel 1989 USA - Specjalizowany232
Bura Fabian Listy poczt niemieckich232
Bura Fabian Afryka232-233
Pawłowski Wiesław Usterki różne233
Witkowski Jan Polonijne spotkania234-236
Kalka Marian W abonamencie lepszy236
Specjalski Ryszard Pozastatutowa działalność236
Z żałobnej karty. Igor W. Czechow236
Ogłoszenia236
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie237
Odznaka planu 6-letniego237
Żołnierzom Września237
Medal dla "Filatelisty"237
Rudziński Cezary Grosz "Wladislaus Rex Poloniae"238-239
Cieślikowski Zbigniew Wystawa Filatelistyczna "CTIF - Warszawa ‘89"240

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.