Filatelista,  rok 1988, numer 19(777)

"200. rocznica sejmu Czteroletniego 1788 - 1792433
Cieślikowski Zbigniew Datowniki Poczty Polowej LWP 1943-45 (próba inwentaryzacji)434-438
bm "Love Stamp"438
(sz) Światowy Kongres Stomatologiczny439
(sz) Konwencja wyborcza demokratów439
(sz) Polonica. W Paragwaju439
bm Polonica. W ZSRR439
Nowości polskie440-441
Klima Jerzy B. W Mongolii - inaczej442
Nowości zagraniczne442-445
Rudnik Jan Tabor kolejowy nr 2848445
Wawrzynkowski Marian Znaczek nr 2544 i Cp 751445
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego446
Wybrane ceny Katalogu Popularnego 1989 r.447
Klima Jerzy B. Młody Filatelista 4/47448
Klima Jerzy B. VII spotkanie polarników448
Klima Jerzy B. Bytomski jubileusz. I Bytomska Wystawa448
Klima Jerzy B. Od Budapesztu do Kecskemet449-450
Ogłoszenia450
(wf) Milicjanci - filateliści dzieciom451
Gawron Stanisław Dom Filatelisty w Rzeszowie buduje cały związek451
ZO PZF w Bydgoszczy Z żałobnej karty. Marian Gaura (1936 - 1988)451
Rudziński Cezary Z dziejów monet na ziemiach polskich (10) Gdy Polska była potęgą452-453
Podróże papieża po świecie453
Rudziński Cezary Twierdza w 10.ujęciach453
Kietowicz Feliks Błędy błędom nierówne…454
Kietowicz Feliks Terminologia filumenistyczna cz. VI455
Kietowicz Feliks Ciekawostki455
Krzyżówka456
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 9456

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.