Filatelista,  rok 1988, numer 16(774)

(sz) Jerzy Kukuczka kawalerem Srebrnego Medalu Orderu Olimpijskiego!361
Rejnowski Bronisław Pierwszy konkurs na polskie znaczki pocztowe362-363
Witkowski Jan Finlandia 88363-365
Rejnowski Bronisław Stempel mechaniczny opłaty zryczałtowanej a nie frankatura mechaniczna365
Grudziński Edward Usterki, usterki…366
Reinke Adam Przesunięcie barwy366
Rudziński Cezary San Marino niszczy zapasy znaczków367
Jasny Maciej Poczta japońska367-368
Szurek Jan Polonica. W Argentynie368
(sz) Galeria ekslibrisu. Noel i Polonia368
Nowości polskie369
Żółkiewski Stanisław J. Na szkodę poczty…370
Wymiana z zagranicą370
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego371
Nowości zagraniczne372-373
Ogłoszenia373
Klima Jerzy B. Poradnik opiekuna koła młodzieżowego374
Wybrane ceny Katalogu Popularnego 1989 r.375-376
Klima Jerzy B. "Sieradz - Kosmos 5"377-379
Klima Jerzy B. Nie oddamy nikomu tej inicjatywy379
Bura Fabian Michel Europa Wschodnia 1988-89379
WK "Polskie medale filatelistyczne". Wystawa Muzeum Sztuki Medalierskiej w Cieszynie (28.05. - 4.06.1988)380
TW Bohumin380
Żołnierze Komendanta381
Sarna widziana z dołu381
(sz) O tym jak trudno przyjmuje się coś nowego381
Rudziński Cezary Nasze dzieje najnowsze w numizmatyce. Monety Polski niepodległej382-383
Monetarne polonica. Watykan383
Rudziński Cezary Talar trzech papieży383
Krzyżówka384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.