Filatelista,  rok 1988, numer 11(769)

Nowe ceny PF!241
Piekut Janusz Zbigniew Stemplowane erki242
Piekut Janusz Zbigniew Niedokładnie adresowane242
Alexiewicz Władysław Polonica. W Austrii243
Rudziński Cezary Polonica. W Rumunii243
Wiatrowski Zygmunt IX ŚMWF "Juvalux" w Luksemburgu244-245
Nowości polskie246
Rejnowski Bronisław Poczta polowa Legionów Polskich i NKN (dokończenie)247-248
Wincewicz Tadeusz 100 rocznica powstania języka esperanto248
Lutze-Birk Andrzej, Olza Jerzy, Subocz Bohdan Zastosowanie komputera do badań nadruków - na przykładzie "wydania krakowskiego" (dokończenie)249
S. J. Z księgi rekordów Guinnessa250
Głowiński Stanisław Do zbioru etnograficznego250
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego251
Nowości zagraniczne252-253
Ogłoszenia253
Parfiniewicz Jerzy Całości pocztowe254
Kośnicki Jan Rośliny chronione nr 1623255
Safuta Andrzej Słupskie erki255
Makulatura w obiegu pocztowym255
Klima Jerzy B. Filatelista Tematyk256
Bura Fabian Michel Deutschlsnd Spezial 1988256
Klima Jerzy B. Zeszyty Informacyjne - Włocławek256
Malendowicz Ludwik K. Traci handel i… filatelistyka257
Markstein Piotr Upt. Lenin257-258
Księski Janusz Poczta tramwajowa w Bydgoszczy258
Tomaszewski Paweł Jestem zaskoczony258
Wójcicki Edward Abonament na cenzurowanym258
Wymiana z zagranicą258
Wiatrowski Zygmunt XXIII Konferencja Komisji Młodzieżowej FIP259
Wincewicz Tadeusz Zbiory Jana Witkowskiego w muzealnych salach259
Rudziński Cezary Z dziejów monet na ziemiach polskich (7). Kres srebrnego monopolu260
Rudziński Cezary Monetarne Polonica. Filatelistyczna moneta261
(e) 120 rocznica urodzin Maksyma Gorkiego261
Podręczny słowniczek numizmatyka261
Kietowicz Feliks Systematyka etykiet zapałczanych262-263
Kietowicz Feliks Wyraz "zapałka" w różnych językach świata262-263
Kietowicz Feliks Terminologia filumenistyczna… część III263
Wybrane ceny Katalogu Popularnego 1989.264

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.