Filatelista,  rok 1988, numer 10(768)

Malendowicz Ludwik K. "Nadruk" contra "Przedruk"!217
ZG PZF Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów w sprawie "nadruków", "dodruków" na całostkach pocztowych oraz zbiorów i eksponatów "regionalnych"217
(sz) Zanim przyszła niepodległość218
Rejnowski Bronisław Poczta polowa legionów Polskich i NKN218-219
Bura Fabian Podróże Papieża Jana Pawła II220
SLB Cięte czy obcięte?220
Rudziński Cezary Z centrum Kongresowego221
Zeszyciki221
Piekut Janusz Zbigniew Nie tylko u nas…221
(sz) Galeria ekslibrisu. Jan i Jerzy221
Madej Antoni "Dawne pojazdy konne" nr 1500222
Głowiński Stanisław Katalogować?222
Szczygieł Ernest Usterek na znaczku nr 2176 ciąg dalszy222
Kral Jiri Usterka tylko w części nakładu222
Lutze-Birk Andrzej, Olza Jerzy, Subocz Bohdan Zastosowanie komputera do badań nadruków - na przykładzie "wydania krakowskiego" (cz.II)223-224
Nowości polskie225
Piotrkowski Aleksander Czy filateliści wytrzymają?226
Kamieńska Roma Sprostowanie226
Leksykon poczt świata pod redakcją Tadeusza Grodeckiego227-228
Nowości zagraniczne228-229
Ogłoszenia229
Parfiniewicz Jerzy Mody w filatelistyce230
(cez) Katalog kopert…231
Klima Jerzy B. Łączność z kołami231
Bura Fabian Katalog Michel specjalizowany "Wielka rytania 1988"231-232
(sz) Z Jubilatem na "giełdzie"232-233
Szpruch Jan Wielkie transakcje232-233
(sz) Pieski z Monaco zwyżkują…233
Kurczyński Antoni Światowa Wystawa Filatelistyczna234
"Kosmos - 5"234
Pokłon Mędrców ze Wschodu234
(wf) 70 rocznica powstania Armii Radzieckiej234
(wf) Rocznica powstania ORMO235
(K. K.) Święto filatelistów w Chełmku235
Bura Fabian "Ikar" informuje235
Z żałobnej karty. Zygmunt Szkotak235
Medal, który skłania do…236
Wdzięczny temat: macierzyństwo!236
Nowość i… dziwność!237
Powstania Śląskie…237
Otrzymaliśmy list237
Rudziński Cezary Z dziejów monet na ziemiach polskich (6). Obole, puły, kwartniki…238
Monetarna polonica239
Rudziński Cezary Moneta monecie nierówna239
ZG PZF Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów w sprawie "nadruków", "dodruków" na całostkach pocztowych oraz zbiorów i eksponatów "regionalnych" - dokończenie240
Klima Jerzy B. Serie olimpijskie240

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.