Filatelista,  rok 1987, numer 4(738)

Janik Zygmunt O stemplach okolicznościowych - część I73-76
Kronenberg Stanley Późniejsze wydania znaczków poczty miejskiej w Przedborzu76-80
Klima Jerzy B. Za 6 lat - stulecie!80-81
Nowak Antoni Gra o milion młodych filatelistów81-82
Rejnowski Bronisław, Turowicz Zbigniew Stemple z próbnej eksploatacji stemplownicy KRAG 2582-83
"Apimondia `87"83
Nowości polskie83-85
Nowości zagraniczne85-87
Klima Jerzy B. Dla kogo są "Zeszyty szkoleniowe PZF"87
ZG PZF Konkursy na najlepsze publikacje filatelistyczne87
Bura Fabian Skomplikowana droga przesyłek balonowych88-89
B. M. Z życia PZF - W okręgu poznańskim89
Siudalski Maksymilian Z życia PZF - Spotkanie w Płocku89
(sz) Klub "Poznaniana"89
Malik Jan Wystawy - Bratysława-Kijów-Kraków90
Recenzje90-91
Czytelnicy piszą91-93
Co piszą inni93-94
Ogłoszenia94
bm Plany emisyjne - ZSRR95-97

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.