Filatelista,  rok 1987, numer 22(756)

Rudziński Cezary Polonica - W ZSRR505-506
Arzumanow G. Mój Azerbejdżan506-508
Tokar Jerzy Status poczt lokalnych i ogólnopaństwowych508-510
Księski Janusz Muzeum Łączności w ZSRR510-511
Piekut Janusz Zbigniew Cenzura wojenna przesyłek zagranicznych w 1946 r.511-513
Witkowski Jan Polska - 60 lat w FIP513-515
Nowości polskie515-516
Nowości zagraniczne516-518
Witkowski Jan Polska - 60 lat w FIP - ciąg dalszy518
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku518-520
(wf) Z życia PZF - Uznanie dla działalności wśród młodzieży520
(wf) Z życia PZF - Naśladownictwo nie jest zastrzeżone520
Jankowski Edward Z życia PZF - Młodzież PZF w Płocku520
Wystawy - Bułgaria `89 - zaproszenie520-521
Szpruch Jan Wystawy - "Olimpfil 87" w Muzeum Sportu521
(wf) Wystawy - "Kwiaty - Bohaterom Września"521-522
Klima Jerzy B. Wystawy - "Transport `87"522-523
Miczka Bernard Wystawy - Co pół roku wystawa 523
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - KWF "Płock 750"523-524
Recenzje524
Klima Jerzy B. Kluby zainteresowań524-525
Szpruch Jan Godna zazdrości - "Syrena"525
Klima Jerzy B. Monografia PZF w Rybnickiem525-526
Ogłoszenia. Wymiana z zagranicą526
Czytelnicy piszą527
Krzyżówka528

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.