Filatelista,  rok 1987, numer 21(755)

Rejnowski Bronisław Radzieckie frankatury mechaniczne (1927-1987)481-483
Hampel Tadeusz ŚWF w Kanadzie483-487
Mikunda Piotr Finał Międzynarodowego Konkursu Filatelistycznego "70 lat Wielkiego Października" w Moskwie487
Szpruch Jan Ceny*ceny*ceny488-490
Wrześniowe spotkania wymienne490
Nowości polskie491
Nowości zagraniczne492-494
(sz) Wrześniowe spotkania wymienne - ciąg dalszy494
Klima Jerzy B. Ku czci wielkiego astronoma - KWF "Heweliusz 300" w Gdańsku495-498
Wiatrowski Zygmunt Młodzi filateliści na OWF498-499
Klima Jerzy B. Z życia PZF - Konkretne-rzeczowe-gospodarne499-500
(sz) Wystawy - W jubileuszowym roku...500-501
Księski Janusz Wystawy - znaki sportowe501
Mitkowski Stanisław Wystawy - III Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny501
Czytelnicy piszą501-502
Ogłoszenia502
Recenzje503
Notatki ze świata504

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.