Filatelista,  rok 1987, numer 1(735)

Janik Zygmunt Zagraniczne adresy na polskich znakach pocztowych1-4
Obuchow E. Pokój Ziemi!4-6
Szurek Jan Fundusz znaczków pocztowych na odbudowę Warszawy6
Pilch Wanda Formy i metody prowadzenia zajęć, a rozwój zainteresowań młodzież filatelistyką7-9
Szpruch Jan Jak dobrze znany przyjaciel... Rozwiązanie konkursu MPiT9-10
Nowości polskie10
Nowości zagraniczne10-12
Kurczyński Antoni Centralny plan wystaw PZF na 1987 rok12-13
Klima Jerzy B. XV OWF w Poznaniu13-14
Wincewicz Tadeusz Wystawy - Nobliści w Muzeum Poczty14-15
bm Wystawy - II WF w Szczawnicy15
Jasny Maciej Wystawy - Kolejarskie święto15
Paluszyński Bronisław Wystawy - 200-lecie diecezji Tarnowskiej16
Recenzje16-19
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku19
Czytelnicy piszą19-22
bm Plany emisyjne - Szwajcaria22
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia22
Z żałobnej karty - Igor Terlecki23
bm Polonica23
Rychcik Eugeniusz "Prix Olimpia"24
Plan emisji znaczków na 1987 rok24

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.