Filatelista,  rok 1986, numer 7(717)

Klima Jerzy B. Apimondia 1987 w Warszawie145-148
Szpruch Jan Specjalizować "obiegówki"148-151
Szwemin Marian Jeszcze nie jest za późno!151-152
Dobrzeniecki Jerzy Ukryte marginesy filatelistyki152-153
Szpruch Jan Północna droga morska (dokończenie)153-157
Falkowski Józef Korespondencja do obozu koncentracyjnego Stutthof157-158
Nowości polskie158-160
Nowości zagraniczne160-162
Klima Jerzy B. Rada radzi skutecznie162-163
Red. Jak powstał znaczek z portretem E. Thalmanna w 1945 r.163
Red. Z życia PZF - Filatelistyka w Warszawskiem164
Stepanczenko Weronika Wystawy - WF Maksymafilii w Białymstoku164
Czytelnicy piszą165
Ogłoszenia166
Z żałobnej karty - Zygmunt Skrobecki166-167
Z żałobnej karty - Tadeusz Molenda167
Rudziński Cezary To i owo167-168
(sz) Plany emisyjne - Szwecja168

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.