Filatelista,  rok 1986, numer 4(714)

Gudzowski Tadeusz T. Radziecki eksilibris filatelistyczny73-74
Witkowski Jan "Italia 85" - Dokumentacja pocztowo-filatelistyczna74-76
Głowiński Stanisław Sprostowanie76
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek77-79
Jakucewicz Stefan Impresje węgierskie79-81
Szpruch Jan Laserowe czarodziejstwa...81-82
Nowości polskie82-84
Nowości zagraniczne84-85
Szurek Jan Znaczek z widokiem Warszawy ze starej ryciny85-86
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku86-87
Szpruch Jan Z życia PZF - Znaki pocztowe żyją...87-88
Koput Janusz Z życia PZF - Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo"88
(sz) Wystawy - 40 rocznica wyzwolenia CSRS88-89
Nowak Jerzy M. Wystawy - Zeitz-Zawiercie89
tw Wystawy - Namislavia 8589-90
Recenzje90-92
Czytelnicy piszą92-94
Ogłoszenia94
J. Zab. Z żałobnej karty - Lucien Berthelot95
(sz) Plany emisyjne - Czechosłowacja, Liechtenstein95
Bura Fabian Wielki konkurs na najładniejszy znaczek olimpijski96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.