Filatelista,  rok 1986, numer 23(733)

Jakucewicz Stefan Reperować czy nie...?529-532
Głowiński Stanisław "Życzliwi" pomogą532
Klima Jerzy B. Nasze święto532
(sz) Konkurs - Zwycięstwo Ryszarda Dudzickiego!533-535
Kamieńska Roma O formach i metodach535-536
Szpruch Jan 65 lat w służbie poczty i filatelistyki536-538
Nowości polskie538-539
Nowości zagraniczne539-541
ZO PZF w Toruniu Z życia PZF - Pod znakiem Rubinkowskiego541-542
Spotkania wymienne542
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku543
Sawczak Mikołaj Wystawy - Międzynarodowy Rok Pokoju543-544
Klima Jerzy B. Wystawy - "8Philex Toruń-Pecs-Piła-Ruse-Schwerin `86"544
(kas) Wystawy - Obiektywem po ŚWF "Stockholmia 86"544-545
Orsztynowicz Marek Wystawy - 850-lecie Bralina545
Piotrowski Krzysztof Wystawy - Rewolucja Październikowa na Cp546
Recenzje546-547
Czytelnicy piszą547-550
Ogłoszenia. Wymiana z zagranicą550
B. Aerofilatelia551
Bura Fabian Poczta austriacka wykazała duże zyski551-553

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.