Filatelista,  rok 1986, numer 2(712)

Szpruch Jan Uroda ząbków krawędziowych - rozmowa z Jackiem Brodowskim25-27
Jakucewicz Stefan W firmie Courvoisier S.A.27-29
Wincewicz Tadeusz Urząd pocztowy Warszawa - Sejm29-32
Nowości polskie32-33
Nowości zagraniczne33-35
Klima Jerzy B. Blaski i emocje35-36
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku36-37
Parfiniewicz Jerzy Z życia PZF - Okręg Białostocki, czyli szybki awans do czołówki37
Redakcja Z życia PZF - Odznaczenia i wyróżnienia w 1985 roku37-38
Koło Radomsko-Miasto Z życia PZF - Henryk Szmidt od 70 lat jest filatelistą38
Dorawa Marian Z życia PZF - Walne zebranie w Toruniu38-39
Miczka Bernard Z życia PZF - 25 lat koła w Łaziskach39
(fz) Z życia PZF - Srebrny jubileusz koła39
(wf) Z życia PZF - Dni kultury greckiej40
Libionka Marian Z życia PZF - Ofiarność filatelistów40
Wróbel Leon Z życia PZF - Najstarsze koło wojskowe40
Kurczyński Antoni Wystawy - To już 50 lat minęło40-41
(wf) Wystawy - "Bohaterom Września - kwiaty"41
Jasny Maciej Wystawy - Nowa Sól 8641-42
Grabarczyk Józef Wystawy - Ochrona przyrody - nakazem chwili...42
Kurczyński Antoni Wystawy - "Ameripex `86"42
Rudziński Cezary Polonica43
Recenzje43-44
Czytelnicy piszą44-46
Ogłoszenia46
Wyjaśnienie - Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych46-47
Redakcja W sprawie sprostowań47
Z żałobnej karty - Gosztyła Józef47
Plany emisyjne - Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania47-49

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.