Filatelista,  rok 1986, numer 16(726)

Jakucewicz Stefan Jak rozpoznawać techniki drukowania znaczków pocztowych361-364
Witkowski Jan ŚWF Ameripex 86364-366
Wincewicz Tadeusz "Wyjęto ze skrzynki pocztowej"366-368
Wiatrowski Zygmunt Każde zjawisko ma dwie strony368-371
Nowości polskie371-372
Nowości zagraniczne372-374
Polemiki - Spór o "erkę"374-376
Cieślikowski Zbigniew Wystawy - Bilateralna WF Węgry-Polska376-377
(wf) Wystawy - W Karl-Marx-Stadt377
Jasny Maciej Wystawy - Robotniczy rodowód377
Szczygieł Marian Wystawy - Militaria w Ostrowie377
Twardowski Zbigniew Wystawy - Pierwszy krok w Radomiu377-378
(wf) Wystawy - Jubileusz łódzkich drukarzy378
Libionka Marian Wystawy - Igrzyska sportowe na znaczkach pocztowych378
Libionka Marian Wystawy - W Skoczowie378
(sz) Wystawy - Oława `86378
Jasny Maciej Wystawy - Pokój dzieciom379
Trzaska Adam Wystawy - Zawadzkie `86379
Wystawy - 75 lat harcerstwa379
Recenzje379-381
Z życia PZF - "Pokój - Dzieciom"381
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku381-382
Ogłoszenia. Wymiana z zagranicą382
Z żałobnej karty - Henryk Kolorz382-383
Z żałobnej karty - Romuald Moszoro383
Czytelnicy piszą383-385

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.