Filatelista,  rok 1986, numer 14(724)

Jakucewicz Stefan, Rejnowski Bronisław Znaczki z automatów drukująco-sprzedających313-319
Białek Henryk Wczorajsze osiągnięcia - podstawą do jutrzejszych sukcesów319-322
Uchwała XIV Walnego Zjazdu Polskiego Związku Filatelistów322-324
Z okazji X Zjazdu PZPR324
Zieliński Zbigniew Podjąć właściwe działania325
Nowości polskie325-327
Nowości zagraniczne327-330
Klima Jerzy B. Wystawy - "Filstar 86"330-332
Klima Jerzy B. Wystawy - Katowicki rekord332
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - Trzymają rękę na pulsie332-333
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku333
ZO PZF w Kielcach Z życia PZF - Filateliści na budowę w Michniowie Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej333
Czytelnicy piszą334
Ogłoszenia334
Z żałobnej karty - Lesław Zabilski335
Milewicz Jerzy Osobliwości znaczków polskich335-337

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.