Filatelista,  rok 1986, numer 12(722)

Szpruch Jan Praca265-270
Szymański Ryszard Zjazd konkretnych decyzji270-274
Klima Jerzy B. Literatura - piśmiennictwo - czytelnictwo274
Szpruch Jan Ruch młodzieżowy w rozwoju274-276
Białek Henryk Końcowe wystąpienie na XIV Zjeździe PZF276-277
Hejmowski Klemens 60 lat miasta Gdyni (dokończenie)277-279
Wincewicz Tadeusz Datowniki Poczty Niemieckiej i Generalnej Guberni w rękach fałszerzy279-281
Nowości polskie281
Nowości zagraniczne282-283
Cieślikowski Zbigniew Wyniki bilateralnej wystawy filatelistycznej Węgry-Polska283
Grodecki Tadeusz Redonda istnieje284-285
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - XVII Plenum ZG PZF285
Libionka Marian Z życia PZF - Spotkanie władz Poczty: PF i PZF285-286
Ogłoszenia286
Bartowski Józef Klub Polarników PZF286-287
Recenzje287-289

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.