Filatelista,  rok 1985, numer 9(695)

Rudziński Cezary 2078 dni i nocy193-199
Iljiczow L. I. Radzieckie koperty na papierze ze znakami wodnymi199-200
Hejmowski Klemens Pogoria - szkołą pod żaglami200-201
(wf) Tydzień kultury japońskiej201
Nowości polskie202-204
Nowości zagraniczne204-206
Czy płaci się podatki za obrót walorami filatelistycznymi?206
Witkowski Jan Rzadkość z pierwszej Wszechzwiązkowej Wystawy Filatelistycznej w Moskwie206-207
Szurek Jan Uproszczenia, które mogą komplikować207-208
Najder Marceli Sieger o europejskich znaczkach208-209
(sz) Całości z Australii209
Nadolski Edmund "Sobieski" a znaczek nr 262209-210
Recenzje210-211
Libionka Marian Z życia PZF - Osiągniecia i inicjatywy bielskich drukarzy-filatelistów211-212
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku212-213
Czytelnicy piszą213-214
Ogłoszenia214
Czytelnicy piszą215-217

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.