Filatelista,  rok 1985, numer 6(692)

Klima Jerzy B. Największy (terytorialnie) w Polsce. Rozmowa z Jerzym Parfiniewiczem - prezesem ZO PZF w Warszawie122-125
Brzozowski Bronisław Cenzura korespondencji przesyłanej drogą pocztową125-126
Safuta Andrzej Wybrane znaki polecenia Królestwa Galicji i Lodomerii126-129
Nowości polskie129-132
Nowości zagraniczne132-134
Rejnowski Bronisław Pokaz maszyn frankujących firmy "Postalia"134-135
Żółkiewski Stanisław J. Czy przesyłka skasowana grzecznościowo jest walorem filatelistycznym?135-136
Szpruch Jan Wystawy - Kolejne "Nowości poczt świata", 700 lat patrzy na nas!136-137
Bura Fabian POLONUS137
Recenzje137-139
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku139-140
Wyniki współzawodnictwa kół młodzieżowych140
Konkurs za rok 1983 rozwiązany140
Klub Zainteresowań "Kolejnictwo"141
Czytelnicy piszą141
Ogłoszenia142
(sz) Plany emisyjne142-143
Polonica143-144
(sz) To i owo144

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.