Filatelista,  rok 1985, numer 5(691)

Jakucewicz Stefan Konserwacja i przechowywanie zbiorów filatelistycznych97-101
Klima Jerzy B. Imponuje żywotnością - rozmowa z Tadeuszem Tułasiewiczem101-102
Kapkowski Jacek Czy to jest błędnodruk?102-104
Bura Fabian Kolarski Wyścig Pokoju104-105
Rudziński Cezary Ceny znaczków muszą być ruchome105-109
Nowości polskie109-112
Nowości zagraniczne112-113
Witkowski Jan Wystawy - Pierwsza w Australii pod patronatem FIP113-115
Głowacka Danuta Wystawy - PCK w służbie społeczeństwa w 65-lecie działalności115
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - "Italia 85"115-116
Pieniężny Zbigniew Wystawy - Nowotomyski jubileusz116
Libionka Marian Wystawy - Laureaci "Besfilu-84"116-117
Twardowski Zbigniew Wystawy - "Magdeburg-Radom"117
(wf) Wystawy - Filateliści Zduńskiej Woli uczcili 40-lecie Polski Ludowej117
Recenzje117-118
ZG PZF Z życia PZF - Nowe nagrody PZF118
Ogłoszenia118
Sawczak Mikołaj Z życia PZF - Filateliści-dzieciom119
Komisja Młodzieżowa ZG PZF Z życia PZF - Przegląd prac młodych filatelistów 119
KAS Z życia PZF - 30 lar działalności w Skarżysku-Kamiennej119-122

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.