Filatelista,  rok 1985, numer 4(690)

Falkowski Stefan Szalone lata!73-74
Jakucewicz Stefan Rombowa faktura papieru74-76
Jagodziński Jerzy Misje pokojowe Ludowego Wojska Polskiego 1973-198476-78
Wiatrowski Zygmunt Funkcje nowości poczt świata78-79
Nowości polskie79
Nowości zagraniczne80-82
Bura Fabian Bilans znaczków 198382
Dziulikowski Wiktor Fałszerstwo - żart- czy nieznane prowizoria?82-83
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - XII Plenum ZG PZF83-85
Księski Janusz Z życia PZF - Srebrny jubileusz zasłużonego koła85
Zaborowski Jan Z życia PZF - Generalny dyrektor poczty ONZ w Polsce85
Pająk Jan Filatelistyka w programie szkoły letniej UJ86
Libionka Marian Kto następny?86
Recenzje86-89
Bura Fabian Drugi nie wydany rarytas XXII Olimpiady89
Witkowski Jan Wystawy - MWF "Phila-Musica 84"89
(wf) Wystawy - I Krajowa wystawa filatelistyczna głuchych89-90
Muzeum Sztuki Medalierskiej Cenny dar90
Czytelnicy piszą90-94
tw Góra św. Anny94
Kapkowski Jacek Ostrzeżenie94
Ogłoszenia94
(sz) Plany emisyjne - Albania, Austria, Dania, Szwecja. Turcja, Gibraltar, Turcja, Irlandia, RFN, Rumunia, ZSRR95-97

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.