Filatelista,  rok 1985, numer 20(706)

Klima Jerzy B. Naczelnik Irena Zielińska wyjaśnia457-458
Adamczyk Lucjan Plan szczegółowy wystaw i imprez PZF na rok 1986458-459
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce (dokończenie)459-460
Dobre wyniki polskich filatelistów na MWF "Socphilex `85"460
Sękowski Aleksander Afryka Południowa (1)461-465
Nowości polskie465-467
Nowości zagraniczne467-469
Szurek Jan Propagandowy chwyt katalogu sprzed przeszło 100 lat469
Zaborowski Jan Dr E. Hermann - twórca pierwszej kartki pocztowej470
Dobrzeniecki Jerzy Mało znany stempel pocztowy471
Majewski Tomasz Korespondencja w języku polskim na terenie okupacji niemieckiej podczas I wojny światowej471-472
(sz) Z życia PZF - Klub zainteresowań PZF "Poznaniana"472
Dorawa Marian Wystawy - "VII Philex" i "Ruse 85"472-473
Paluszyński Bronisław Wystawy - Znaczek w 40-leciu PL473
Zaborowski Jan Wystawy - Sukces polskiego znaczka w Sztokholmie473-474
(cez) Wystawy - 150 lat Warszawskiej Straży Pożarnej474
Recenzje474-476
Czytelnicy piszą476-478
Ogłoszenia. Wymiana z zagranicą478
ZG PZF Z żałobnej karty - Ryszard Rzepko479
(as) To i owo479-481

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.