Filatelista,  rok 1985, numer 2(688)

Wincewicz Tadeusz Od datownika do... datownika25-29
Parfiniewicz Jerzy "Nowości poczt świata - Bydgoszcz 84" w oczach filatelisty malkontenta29-30
Bura Fabian Dziwna, a jednak ciekawa - prawie "sportowa"30
Jagodziński Jerzy Misje pokojowe Ludowego Wojska Polskiego 1973-198430-33
Klima Jerzy B. "Wierzę w rozwój filatelistyki w imię idei pokoju" - rozmowa z Heinzem Jaegerem33
Nowości polskie34
Hampel Tadeusz Reguły gry dla eksponatów filatelistyki tradycyjnej (II)35-39
Nowości zagraniczne39-41
Głowiński Stanisław Z prac komisji tematycznej FIP41
Bura Fabian Blok - początki lotnictwa w Szwecji41-42
Klima Jerzy B. Z życia PZF - Konkretnie-Rzeczowo-Filatelistycznie42-43
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku43
(wf) Wystawy - "Mińsk-Łódź-Poczdam"44
Szpruch Jan Wystawy - Mistrzowie i adepci44-45
Libionka Marian Filateliści w Befamie45
(sz) Plany emisyjne 45
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia46
Czytelnicy piszą46-47
Żółkiewski Stanisław J. Recenzje - Polski Przegląd Filatelistyczny47
Głowiński Stanisław Recenzje - Piosenka radziecka w Polsce48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.