Filatelista,  rok 1985, numer 19(705)

Klima Jerzy B. Gospodarska narada - III narada przewodniczących kół PZF433-436
Brzozowski Bronisław Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy436-437
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce - c.d.437-439
Baranowski Zygmunt Krzyż Grunwaldu439-441
Nowości polskie441-442
Nowości zagraniczne442-444
Księski Janusz Cenzura przesyłek pocztowych podczas powstania wielkopolskiego (III)444-445
Piekut Janusz Zbigniew Majowa aukcja u Rappa445-446
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku446-447
Łodzia Janusz Z życia PZF - Rytm i forma pracy bydgoskiego OKS i komisji naukowo-badawczej447
Klima Jerzy B. Z życia PZF - Najlepsze katalogiem nagrodzone artykuły...447-448
Recenzje448-450
Czytelnicy piszą450-454
Ogłoszenia454
Rudziński Cezary To i owo455-457

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.