Filatelista,  rok 1985, numer 14(700)

Szpruch Jan Wizje, które stają się realnością313-315
ZG PZF Gratulacje z okazji 700 numeru "Filatelisty"315
Szpruch Jan 40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy316-317
Janik Zygmunt Przemiany społeczne na wsi polskiej317-320
Morin I. 40-lecie wielkiego zwycięstwa a poczta i filatelistyka w ZSRR320-322
Witkowski Jan MWF Nordia 1985322-325
Nowości polskie325-328
Nowości zagraniczne328-329
Klima Jerzy B. Z życia PZF - Pierwsze okręgowe w Poznaniu329-332
Bator Janusz Wystawy - Pokój-przyjaźń-współpraca332-333
Szkotak Zygmunt Wystawy - Huta Pokój ma 145 lat333
Jasny Maciej Wystawy - Dzień Zwycięstwa 85333-334
Paluszyński Bronisław Wystawy - Pomnik Bema334
Libionka Marian Wystawy - Młodzieżowa w BB334
Ogłoszenia334
Libionka Marian Bielscy drukarze-filateliści dla filumenistyki335
Bura Fabian Polonica335-337

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.