Filatelista,  rok 1985, numer 13(699)

Parfiniewicz Jerzy, Jagodziński Jerzy Polska nie skapitulowała nigdy!289-292
Żółkiewski Stanisław J. Katowickie "przewartościowanie" polskich kart pocztowych292-295
Klima Jerzy B. Czy istnieje czarnodruk olimpijski?295
Nowości polskie295-297
Klima Jerzy B. Wystawy - Rumunia-Polska299-301
Klima Jerzy B. Zapiski z rozmowy301-302
Kielar Aleksander Wystawy - Nigdy więcej-Olsztyn 85302-303
Mechliński Roman Wystawy - "Kwidzyn-85"303
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - XIII Plenum ZG PZF303-304
Zarzycki Franciszek Z życia PZF - Jubileusz lekarza-filatelisty304
Klima Jerzy B. Recenzje304-305
Bura Fabian Złoty medal za zbiór nalepek LOPP305-306
Czytelnicy piszą306-310
Polonica310
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia310
Medwid Józef Osobliwości znaczków polskich311
Z żałobnej karty 311
Rewizjonistyczne hasło na znaczku RFN - protest Ministerstwa Łączności312

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.