Filatelista,  rok 1984, numer 9(671)

Czechow Igor Pokój zwycięży wojnę!193-195
Brzozowski Bronisław Nieco więcej o "Przedrukach ziębickich"195-197
Tokar Jerzy Nazewnictwo filatelistyczne (II)197
Nowości polskie198
Nowości zagraniczne198-200
Strygin Andrej Z Moskwy 83 do Wrocławia 84200-201
Rudziński Cezary Polemiki - Wielka szansa czy wielka bzdura?201-203
Głowiński Stanisław Polemiki - … czy wielkie nieporozumienie?203-204
Bura Fabian Sarajewo `84204-205
Jakucewicz Stefan S/S "Polonia" na znaczku radzieckim205-206
Kołodziejczyk Mieczysław Wystawy - Akcja i rajd Arsenał206
J.Z. Wystawy - Pokaz znaczków węgierskich207
Klima Jerzy B. Recenzje - Biuletyn Informacyjny PZF207-208
Bura Fabian Recenzje - Katalog Popularny208-209
Czytelnicy piszą209-210
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - IX plenarne posiedzenie ZG PZF zatwierdza "Zasady Organizacyjne Wystawiennictwa..."210-211
Jasny Maciej Z życia PZF - Pierwsze doświadczenia zielonogórskie211-212
Kaczorowski Jarosław Z życia PZF - Koło PZF w Lesznie212
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku212
Z żałobnej karty - Tadeusz Sikora213
Bator Janusz Osobliwości znaczków polskich213-214
Ogłoszenia214
(sz) Plany emisyjne - Szwecja, Norwegia215
S.F. To i owo215
Rudziński Cezary Co piszą inni215-217

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.