Filatelista,  rok 1984, numer 5(667)

Nowości polskie - Igrzyska XXIII Olimpiady - Los Angeles 198497
Dobrzeniecki Jerzy Poczta w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej98-100
Szwemin Marian Plon Roku Telekomunikacji100-102
Głowiński Stanisław Zabieramy się do dzieła!102-104
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek104-107
Nowości polskie107-108
Nowości zagraniczne108-109
Zabilski Lesław Klub zainteresowań PZF "Czerwony Krzyż i Zdrowie"109
Klima Jerzy B. "Veto" wzywa "Filatelistę" do tablicy110
Malik Jan "Biały Kruk" w bibliotece okręgu krakowskiego111
Czytelnicy piszą112-114
(lp) Wystawy - W 300 rocznicę odsieczy114
B. Wystawy - 5 lat pontyfikatu114
Głowiński Stanisław Recenzje114-115
Piekarz Lucjan Z życia PZF - Medale PZF za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych 1981-1982115-116
(lp) 425 lat Poczty Polskiej116
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku117
Szurek Jan Uzupełnienie wykazu erek z błędami w numerach kodowych117
Plany emisyjne - Finlandia, Turcja, Austria117-118
Ogłoszenia118
Bura Fabian Aerofilatelia119-120
Rudziński Cezary To i owo120

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.