Filatelista,  rok 1984, numer 22(684)

Klima Jerzy B. Jest taka wieś, Witaszyce505-507
Parfiniewicz Jerzy, Jagodziński Jerzy Rocznice LWP na znakach pocztowych507-510
Dobrzeniecki Jerzy Jak poczta przewoziła podróżnych w XVIII wieku510-513
Klima Jerzy B. O MWF "Socphilex `84" powiedzieli nam:513
Szpruch Jan Rozmówki na "Socphilexie `84"514-515
Kopczyński Andrzej Obrady zespołu Związków Filatelistów KDL515-517
Wydawnictwa na "Socphilex` 84"517
Nowości polskie518-520
Nowości zagraniczne520-522
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - XI plenum ZG PZF dokonuje wstępnej oceny MWF krajów socjalistycznych "Socphilex 84"522-523
Szpruch Jan Problematyka obozów jenieckich523-525
Rudziński Cezary Co piszą inni525
Ogłoszenia525
Szpruch Jan Wystawy - Obozy jenieckie 1939-1945525-528
Rudziński Cezary To i owo528

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.