Filatelista,  rok 1984, numer 17(679)

Mańkowski Stanisław Piękna FDC385
Klima Jerzy B. Dwa pytania czytelników do Ministerstwa Łączności386-388
Szwemin Marian Czapki z głów388-390
Komitet Organizacyjny Regulamin Wystawy Filatelistycznej "Nowości Poczt Świata - Bydgoszcz `84"390-391
Hejmowski Klemens Gospodarka morska w 40-leciu (III)391-393
Nowości polskie393-395
Nowości zagraniczne395-397
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - "40 lat Polski Ludowej", "40 rocznica Powstania Warszawskiego"397-398
Klima Jerzy B. Trzy wystawy w dwa miesiące398-400
(wf) Wystawy - Brawa dla Pabianic400-401
Gawron Stanisław Wystawy - W rocznicę bitwy partyzanckiej401
(sz) Wystawy - Pierwsze znaczki i loty401-402
wf Wystawy - Pierwsza w Konstantynowie402
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku402-403
Z zycia PZF - Zaproszenie do Przemyśla403
Recenzje403-404
Czytelnicy piszą404-405
Najder Marceli Polonica405-406
Rudziński Cezary Co piszą inni406
Ogłoszenia406
rd. To i owo407
Krzyżówka408

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.