Filatelista,  rok 1984, numer 16(678)

Rejnowski Bronisław Przesyłki urzędowe w okresie PKWN361-365
Klima Jerzy B. Konferencja prasowa w Ministerstwie Łączności365-366
Hejmowski Klemens Gospodarska morska w 40-leciu (II)366-369
Kral Jirzi Jak to było z kasownikami na Śląsku Cieszyńskim w 1938 r.?369
Nowości polskie370-372
Nowości zagraniczne372-374
Wiatrowski Zygmunt Polemiki - Realia współczesnej filatelistyki374-375
Szlakiem poczty polowej LWP375-377
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Myślimy już o XIV Zjeździe !377-378
Klima Jerzy B. Maraton z zadyszką378-380
(i) Klub seniora380
Szwemin Marian Spotkanie aerofilatelistów380-381
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku381
Zaborowski Jan Wystawy - 40 lat PL i 35 lat NRD381-382
Ogłoszenia382
Grabarczyk Józef Wystawy - Wszystko co nasze Polsce oddamy382-383
Głowacka Danuta Wystawy - Dni Tarnowa383
Żółkiewski Stanisław J. Fałszerz całości pocztowych jest nieugięty383
Komitet Organizacyjny Nowości poczt świata - komentarz384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.