Filatelista,  rok 1984, numer 13(675)

Cieślikowski Zbigniew Szlakiem poczty polowej Ludowego Wojska Polskiego289-292
Witkowski Jan Światowa Wystawa Filatelistyczna ESPANA `84292-296
Żółkiewski Stanisław J. Filatelistyczne czasopiśmiennictwo w Warszawie na tle ogólnokrajowym (cz. 2)296-298
Tokar Jerzy Nazewnictwo filatelistyczne ( V)298-299
Nowości polskie299-301
Nowości zagraniczne301-303
Bura Fabian Złoty jubileusz303-305
Klima Jerzy B. Wystawy - Grafilex `84305-307
Kopczyński Andrzej, Zaborowski Jan Wystawy - Medfilex `84307
Koło nr 47 Wystawy - "Dzień Hutnika"308
Czytelnicy piszą308
Libionka Marian Z życia PZF - Nowe koła PZF308
Libionka Marian Z życia PZF - Wzywamy do współzawodnictwa309
Kopczyński Andrzej Na staromiejskim rynku309
Ogłoszenia310
Bura Fabian Polemiki - Status olimpijskich znaczków obozów jenieckich310-311
Szwemin Marian, Alexiewicz Władysław Polonica311-313

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.