Filatelista,  rok 1983, numer 9(647)

Klima Jerzy B. Siedem refleksji z jednego wyjazdu193-196
Alexiewicz Władysław Jan Paweł II w filatelistyce196-199
Bura Fabian, Kosmala Jacek Polska poczta lotnicza (1921-1935) Stemple nadawcze199-202
Cieślikowski Zbigniew Przed nami 100-lecie polskiego ruchu filatelistycznego202-204
M.G. Nie tylko dla panów (13)204-205
Dobrzeniecki Jerzy Markiz Albergati i koronowane "W"205-207
Nowości polskie207-209
Nowości zagraniczne209-210
Malik Jan Mały jubileusz klubu znaczka czechosłowackiego w Polsce210-211
Kopczyński Andrzej Wzajemna sympatia - konkretne współdziałanie211-212
(j.ks.) Wystawy - Pierwsza młodzieżowa krajowa WF w Bydgoszczy212-213
Bura Fabian Recenzje213
Czytelnicy piszą213-214
Loster Tadeusz Usterka sprzed 59 lat214
Ogłoszenia214
Z życia PZF - Międzynarodowy Konkurs Filatelistyczny214-215
(i) Z życia PZF - Pomoc dla powodzian215
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku215-216
Szurek Jan Dyskutować nad terminologią filatelistyczną? Po co?216
Rudziński Cezary To i owo216

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.