Filatelista,  rok 1983, numer 6(644)

Groer Maria Buty - temat aktualny121-123
Sierpiński Zbigniew Korespondencja jeńców polskich z oficerskiego oflagu "Oflag IV A Hohnstein"123-126
Kapkowski Jacek Polskie samoloty na znakach pocztowych (dokończenie)126-128
Żółkiewski Stanisław J. Tym, którzy budują zbiory - pod rozwagę128-130
Falkowski Stanisław Znaczki plebiscytowe Górnego Śląska - artykuł polemiczny130-132
Wincewicz Tadeusz Spolszczone datowniki byłych poczt etapowych austro-węgierskich132-134
Nowości polskie134
Nowości zagraniczne135-136
Babut Roman Refleksje po lekturze136-138
Jasny Maciej Fałszerstwo czarnodruków138
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - Proletariat-100138
(sz) Wystawy - Miasto Goethego Ilmenau139
(sz) Wystawy - XXXVIII rocznica wyzwolenia Warszawy139
(sz) Wystawy - 400 lat jednolitej taryfy pocztowej139-140
Kopczyński Andrzej Wystawy - Socphilex - 83140
Czytelnicy piszą141
Bura Fabian Recenzje141-142
Malik Jan Wszystko zaczęło się od Krakowa...142
Ogłoszenia142
S/F. Karta pamiątkowa143
(sz) Plany emisyjne - Luksemburg, Watykan, Szwecja143
Bura Fabian Notatki ze świata143-144
cr. Polonica144

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.