Filatelista,  rok 1983, numer 5(643)

Żółkiewski Stanisław J. Uwaga na fałszerstwa całości pocztowych!97-99
Kapkowski Jacek Polskie samoloty na znakach pocztowych99-101
Księski Janusz Typowe stemple cenzury pocztowej na obszarze b. Wielkiego Księstwa Poznanskiego i częściowo Pomorza w latach 1920-1922 (II)101-103
Witkowski Jan Polskie wystawy filatelistyczne w okresie miedzywojennym103-105
Piątak Wincenty Akwarelowe fałszerstwo "Wodzów"105
M.G. Nie tylko dla panów (11)106
Malik Jan Muzealnicy z Wrocławia o początkach filatelistyki106
Nowości polskie107-109
Nowości zagraniczne109-111
Bura Fabian Złoty jubileusz znaczka "Żwirko i Wigura"111
Cieślikowski Zbigniew Polemiki - Jeszcze raz o "katalogu"112
Myślicki Andrzej O "Katalogu specjalizowanym 1981"112-113
(sz) Wystawy - Toruńskie ekspozycje113
Malik Jan Pamiątki filatelistyczne114
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - Na staromiejskim rynku114-115
Kopczyński Andrzej Z życia PZF - VI narada prezesów zarządów okręgów PZF115-116
Szpruch Jan Nowi eksperci - nowe uprawnienia116
Prezydium ZG PZF Konkurs z nagrodami n najlepszą publikację w czasopismach filatelistycznych117
(wf) Cenny dar łódzkiego filatelisty117
Witkowski Jan Recenzje117
Ogłoszenia118
(sz) Plany emisyjne - Belgia, RFN118-119
(sz) Prowizoria Śląska Cieszyńskiego119
(Ol-fa) Notatki ze świata119-121

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.